Mer i kategorin Gravid |

Förutsäg din bebis kön med kinesisk kalender - pojke eller flicka?

Nu kan du enkelt få reda på om din bebis är en pojke eller flicka. Enligt legenden begravdes den Kinesiska kalendern för att bestämma könet hos ofödda i en kunglig grav för mer än 700 år sedan. Sedan den nyligen återupptäcktes har den använts för att förutsäga könet hos foster med ledning av moderns ålder och månaden i vilken befruktning skedde.

För att bestämma könet på din bebis, leta helt enkelt upp raden för din ålder vid tidpunkten för befruktningen i tabellen nedan, och leta sedan upp på kolonnen för den månad då befruktningen skedde. I rutan där raden och kolonnen korsar varandra hittar du könet på din bebis, "♀" för flicka och "♂" för pojke!

Även om det sägs att den stämmer i 90% av fallen så bör du hålla i minnet att det är inte en helt seriös metod. Eller...?

Du kan också prova Bli Mammas andra test för att bestämma könet på bebisen som bygger på andra populära sägner och myter. Gå till testet Pojke eller flicka .

Stämde resultatet på dig? Skriv en kommentar nedan!

Rekommenderat

Prematur – är det farligt för mitt barn att komma ut?

Prematur – är det farligt för mitt barn att komma ut?

Många gravida mammor kommer till sjukhus med viss sjukdom eller med förtidsvärkar och få höra att de ska få prematura barn. Största del av de mammor kommer att klara sig och uppnå fullgången tid, men i sex procent av fallen så kommer barnet innan fullgången tid.  Varför blir det så? ... 6

Det finns 527 kommentarer till denna artikel

  Första barnet flicka enligt denna kalender. Det föddes en flicka. Andra gången pojke enligt denna kalender. Det föddes en pojke. :)
  Har gjort ringtestet och det visade en flicka och det här testet visar också en flicka. Ska på ultraljud om 2 veckor ska bli spännande och så hoppas man kan se könet.
  Otroligt! Stämmer på alla tre
  Stämde på första en flicka, denna gången visar det en pojk så vi får se vad det blir :)
  Stämmer på alla mina tre ☺☺
  Första barnet sa kalendern flicka - Det föddes en flicka. Andra barnet sa kalendern pojke - Det föddes en pojke. :)
  Första två stämde, en pojke sedan flicka. Denna gång visar den pojke och hoppas lite att den har rätt. :)
  Denna visar att jag ska ha pojke medan ALLA andra kalendrar visar flicka...?
  Stämde på båda :)
  Stämde på båda :)

Skriv en kommentar


För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.