Mer i kategorin Gravid

Färga håret under graviditeten

Det har under en lång tid cirkularat rykten att det skulle vara farligt för fostret att färga håret medan under graviditeten, så vi bestämde oss för att undersöka om så är fallet. En sökning i den vetenskapliga litteraturen (1-3) ger att i de flesta fall finns inga påvisbara kopplingar mellan negativa konsekvenser för fostret (t.ex. för tidig förlossning, cancer, låg födelsevikt) och användande av hårfärgningsprodukter. Vid enstaka eller fåtal användningstillfällen så finns det ingen eller liten risk att de farliga ämnena tas upp till sådan mängd att de kan påverka fostret.

Dock rekommenderas man undvika användning om man har sår eller skador i hårbotten, samt sådan användning att brännsår eller skada uppkommer. Vidare bör personer som arbeter med hårfärger professionellt använda handskar och se till att lokalerna är väl ventilerade.

Vanligt förekommande kemikalier i hårfärger är: fenylendiamin, 3-aminofenol, resorcinol, toluene-2,5-diaminesulphate (förekommer också i s.k. hennatatueringar), natriumsulfit, oleic acid, natriumhydroxid, ammoniumhydroxid, propylenglykol, och isopropylalkohol.

Tidigare användes ämnen som var påvisat starkt cancerogena (orsakar cancer) i hårfärgningsprodukter, med dessa har under senare år fasats ut (1). Detta kan vara en källa till de vanligt förekommande ryktena om att man inte ska färga håret när man är gravid.

Det skall dock påpekas att fenylendiamin, vilken fortfarande används, är en mutagen i kategori 3, så en viss försiktighet skadar ju inte.

Referenser

1. Chua-Gocheco, A., P. Bozzo, et al. (2008). "Safety of hair products during pregnancy: Personal use and occupational exposure." Canadian Family Physician 54(10): 1386-1388.

2. Holly, E. A., P. M. Bracci, et al. (2002). "West coast study of childhood brain tumours and maternal use of hair-colouring products." Paediatric and Perinatal Epidemiology 16(3): 226-235.

3. McCall, E. E., A. F. Olshan, et al. (2005). "Maternal hair dye use and risk of neuroblastoma in offspring." Cancer Causes and Control 16(6): 743-748.

Det finns 24 kommentarer till denna artikel